#864

България е там, където има и един българин.

Цитати

Направих всичко, което можах, нека, който може, да направи по-добре


Feci quod potui, faciant meliora potentes

Очакването на смъртта е по-лошо от самата смърт.

Спокойният разговор обезврежда гнева


Sermo mollis frangit iram

Търсещият щастие е като пияницата, който не може да улучи пътя към дома си, но знае, че има дом.

За човека няма нищо по-хубаво от самия човек


Homini homine nihil pulchrius videtur

На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.

Ще ти дам всичко, което поискаш. Стига да не е нещо, което не искам да давам.

Морякът разказва за ветровете, а орачът за биковете; воинът брои рани, а пастирят - овце


Navita de ventis, de tauris narrat arator; enumerat miles vulnera, pastor oves

Щастието идва капка по капка, за да си отиде като река, а нещастието идва като река, за да си отиде капка по капка.

Не са ти харесали носа (станал си жертва на каприз)


Displicuit nоsus tuus