#604

О, слабост, твойто име е жена!

Цитати

Стани рано старец, ако искаш да имаш дълга старост


Mature fias senex, diu esse si velis senex

Да обича и едновременно с това да запази разсъдъка си не е дадено дори на Юпитер


Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur

Който ме харесва, не ме заслужава, а който не ме харесва, няма вкус.

Не отговори лошо, лошо го попитаха (според въпроса и отговорът)


Non male respondit, male enim prior ille rogarat

Да живееш щастливо, значи да живееш честно


Beate vivere est honeste vivere

Преогромно съкровище би била една сбирка от хубави и красиви човешки мисли.

Не давай меч на детето


Ne puero gladium

Светът е за двама, но само докато не се появи трети.

Приятел съм на приятеля


Amicus amico (sum)
Опасно е да бъдеш прав, когато управляващите грешат.