#385

Силата на жените се определя от слабите места на мъжете.

Цитати

Котката гледа човека с презрение, кучето с възхищение, а само прасето го гледа право в очите и вижда свой равен. [игра на думи: английски - look down to = презирам; look up to = възхищавам се;]

Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва


Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire

Дръж се с достойнство и изящество


Agere cum dignitate et venustate

Лудият смята, че всички останали са луди


Insanus omnis furere credit caeteros

Човешкото щастие не е никога постоянно


Felicitas humana numquam in eodem statu permanent

Не съществува такова нещо като грешка. Съществува това, което правиш и това, което не правиш.

Което законът не забранява, забранява го да се прави срамът


Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor

Колкото повече ми се иска да свърша нещо, толкова по-рядко го наричам работа.

Страхливият нарича себе си внимателен


Timidus vocat se cautum, parcum sordidus

Който пише, два пъти чете (който си записва при четене, запомня по-добре четеното)


Qui scribit, bis legit