#925
Прощавайте на враговете си, но никога не забравяйте имената им.

Цитати

Дръж се упорито и твърдо дръж на своето


Persta atque obdura

Душа на вселената (център на нещо)


Anima mundi

Ако нямаш врагове, значи не си постигнал нищо в живота!

Никоя цена не е достатъчно висока за едно ново усещане.

Началото на оправдаването е признаване на вината


Initium est salutis notitia peccati

Ако друг ти държи ръката, можеш ли да имаш собствен почерк?!

Думи на учител (на авторитетен човек)


Verba magistri

Това, което прави живота щастлив, е не да правиш нещата, които харесваш, а да харесваш нещата, които трябва да правиш!

Животът има такъв смисъл, какъвто аз пожелая да му придам.

След смъртта медицина


Post mortem medicina