#38

Вече знам - ще е вечна нашата любов! Тя никога няма да се сбъдне!

Цитати

Щастието ти помага


Fortuna tibi favet

Така вървят към звездите (по този път се върви към славата)


Sic itur ad astra

След нас и потоп (ако ще да има) (думи, приписвани на френския крал Людвик ХV; според други данни те са му били казани от неговата фаворитка мадам Помпадур за утеха след едно военно поражение)


Apre nous le deluge (апре ну льо делюж) (фр)

Грешна беше тая жена, но беше хубава.

Съвестта струва колкото хиляди свидетели


Conscientia mille testes

Изгубих деня (денят ми мина напразно)


Diem perdidi

Времето ражда нов ред


Saeculorum novus nascitur ordo

Каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на вола


Quod licet Iovi, non licet bovi

Всичко друго (тоест: каквото и да е, само не това)


Alia omnia

Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо уважение


Maxima debetur puero reverentia