#555

Здравето не е всичко, но всичко без здраве е нищо.

Цитати

Успехът намира приятели


Res amicos invenit

Общата опасност трябва да се отблъсква със съгласие


Commune periculum concordia propulsandum

Похвалата храни изкуството


Laus alit artes

Пуническа вярност (коварство)


Punica fides

Основа на справедливостта е доверието


Fundamentum est iustitiae fides

Казват, че нещо толкова дребно като пърхането на крилото на пеперуда може да причини тайфун в другата половина на света.

Буквално


Ad litteram

Да не бъдем сурови съдии към другите


Ne simus severi censores aliores

Класика е това, което на всеки му се иска да е прочел, но никой няма желание да чете.

Който се бои от сламата, не ходи по стърнището


Qui pavet ex culmis, stipulis non incubat ullis