#26

Скромността е за тези, които нямат други качества.

Цитати

Вълкът е опасен за конюшнята


Triste lupus stabulis

Здравей, Цезар! Отиващите на смърт те приветстват (поздрав на гладиаторите преди битка)


Ave, Caesar (imperator)! Morituri te salutant!

Мигът на розата и мигът на тисовото дърво са еднакво продължителни.

Когато Бог отнеме нещо от твоята хватка, той не те наказва, а просто изпразва ръката ти, за да получиш нещо по-добро.

Човек прекарва живота си само на две места: в леглото или в обувките си.

Никога не бъди точен – губиш много време, докато чакаш другите.

Жестоко е сред бурени да бъдеш цвете!

Корените на науката са горчиви, а плодовете сладки


Litterarum radices amarae, fructus dulces (iucundiores) sunt

Повече е глупаво, отколкото некрасиво


Magis inepte, quam ineleganter

Гневът ражда омраза, съгласието се храни с любов


Ira odium generat, concordia nutrit amorem